چهار شنبه, ۳۰ بهمن,۱۳۹۸

اعتیاد به سیگار یک اعتیاد ذهنی است

افرادی که به دام سیگار گرفتار میشوند با وجود اینکه آسیبهای ناشی از مصرف سیگار را می دانند باز هم به مصرف آن ادامه میدهند علت این امر آن است که به جنبه های روانشناسی اعتیاد به سیگار پرداخته نمی شود.

اعتیاد به سیگار علاوه بر جنبه های جسمی،جنبه روحی  فرد را هم درگیر کرده و همین امر سبب تداوم در مصرف سیگار است.مداومت در مصرف سیگار سبب اعتیاد ذهنی میشود.%98 این اعتیاد ذهنی و %2 جسم درگیر است. در مؤسسه ترک سیگار ندای سلامت-دکتر فرهاد حبیب زاده ،با روش های علمی درمان ذهن انجام میشود. با درمان ذهن شخص برای همیشه از اعتیاد به سیگار رهایی پیدا کرده و به یک غیر سیگاری تبدیل میشود.علاوه بر آن توسط درمان صورت گرفته روی ذهن،شخص قادر خواهد بود با فشارهای زندگی با آرامش و با اعتماد به نفس مقابله کند.

ثبت نظر