شنبه, ۲۳ فروردین,۱۳۹۹

تاثیر ترک سیگار در کاهش ابتلا به سرطان ریه


ریه ها بخشی از سیستم تنفسی ما هستند.اکسیژن از طریق بینی یا دهان وارد بدن ما میشود,پس از ورود از نای و نایژه ها وارد ریه ها میشود.در هنگام دم اکسیژن جذب ریه ها شده ودر زمان بازدم دی اکسید کربن از بدن دفع میشود.

سرطان ریه ابتدا در ریه ها گسترش پیدا کرده وبعداز ان به مناطق مجاور مانند غدد لنفاوی در ناف ,ریه,زیربغل ویاحتی به کبد گسترش پیدا میکند.

حتی سرطان ریه میتواند به استخوان ها,مغزوغدد فوق کلیوی هم متاستاز دهد!

عوامل دیگری هم در ابتلا به سرطان ریه دخیل هستن اما سرطان ریه در بیشتر موارد با پرهیز از سیگار کشیدن قابل پیشگیری است.دود سیگار با ایجاد سلولهای پوشاننده راهها ویا کیسه های هوایی بطور مزمن در طول سالها باعث ایجاد سرطان ریه میشود.حتی افرادی که با فرد سیگاری زندگی میکنند وسیگار نمیکشند هم تا حدود 20تا30 درصد بیشتراز افراد غیر سیگاری در معرض ابتلابه سرطان ریه هستند.


ثبت نظر