چهار شنبه, ۲۰ اسفند,۱۳۹۹

تاریخچه استفاده از طب سوزنی

استفاده از طب سوزنی در کشور چین به دوران باستان شناسی نوسنگی میرسد.در ان زمان بجای سوزنهای نازک از سنگهای نوک تیزی به نام(بیان شی)استفاده میکردند که نمونه هایی که توسط باستان شناسان کشف شده به پنج هزار سال پیش برمیگردد.نخستین منبع چینی در مورد انواع سوزنهای فلزی مورد استفاده در طب سوزنی وروشهای مختلف فرو کردن سوزن در نقاط بدن در انواع بیماریهای قابل درمان صحبت شده کتاب(طب داخلی کلاسیک امپراتور زرد)است که بحدود 2300سال پیش برمیگردد.ردپایی از استفاده از طب سوزنی در درمان برخی از بیماریها دیده شده.بعنوان مثال:بوعلی سینا برای درمان سیاتیک از نقاطی از گوش استفاده میکرد که در طب سوزنی نیز به ان اشاره شده.

طبق طب سنتی چین,دو نیروی مخالف (یین ویانگ)در جهان در بدن انسان وجود دارند که در حالت تعادل وسلامت انسان این دو نیرو درحالت تعادل هستند.انرژی حیات یا همان چی در تمام بدن جریان دارند و باعث تعادل دو نیرو یین ویانگ میشود با مسدود شدن این جریان در بدن تعادل این دو نیرو بهم خورده که باعث بروز بیماری در بدن میشود..

منخصص طب سوزنی با تشخیص بیماری و استفاده از سوزنهای مخصوص انرژی چی را در بدن برقرار کرده و عملکرد کلی بدن را بهبود میبخشد.

ثبت نظر