چهار شنبه, ۱۷ دی,۱۳۹۹

تاریخچه هیپنوتیزم

هندوهای هند اولین کسانی بودند که این شیوه را بنیان نهادند و از ان به عنوان یک داروبرای سلامتی استفاده کردند.امروزه یکی از کاربردهای اصلی هیپنوتیزم است و به روانشناسی مربوط میشود.

پیشرفت های مهم هیپنوتیزم در سال1842هنگامی که جیمز برید شرروع به بررسی بیشتر ان کرد,رخ داد .اوکه پدر هیپنوتیزم جدید نامیده میشود اعتقاد نداشت که خواب مغناطیسی باعث هیپنوتیزم میشود و فکر میکرد که خلسه ها فقط یک خواب عصبی هستند.او در سال1843یک کتاب درباره این موضوع بنام نوریپنولوژی نوشت.

البته واژه هیپنوتیزم ریشه یونانی دارد این کلمه از واژه هیپنوس است که در یونان به معنای خواب است و همین باعث شده برخی هیپنوتیزم را با خواب  و یا خوابیدن اشتباه بگیرند.

در لغت نامه فارسی هیپنوتیزم را به خواب مصنوعی معناکرده اند.این واژه و روش در طول زمان به کشورهای دیگر نیز انتقال پیدا کرد.

هیپنوتیزم چگونه کار میکند؟

تعریف دکتر حبیب زاده:شما با دیدن فیلم ویا سریال,یک زندگی خیالی را تا حدی به واقعیت نزدیک میبینید,به عبارت دیگر به طور کامل احساسات شما درگیر یک فیلم ویا سریالی که واقعیت ندارد میشود وممکن است در طول مشاهده این فیلم یا سریال گریه کنید یابترسید.........با اینکه میدانید هیچکدام ازاین صحنه ها حقیقت ندارد. این احساسات را میتوان مدل هایی از خود هیپنوتیزم طبقه بندی کرد. درهنگامیکه فیلم ویا سریال نگاه میکنید شما بحالت خلسه خواهید رفت و احساس پنجگانه شما ضعیفتر میشود.

در هیپنوتیزم تلقین بسیار بسیار قوی تر از حالت عادی است. بطور مثال اگر به شما تلقین بشود که سخت تشنه هستید خشکی گلو وزبان را احساس میکنید,در این حالت شما شدیداتاثیر پذیر هستید,یعنی اگر هیپنوتیزم کنده به شما بگوید کاری انجام دهید شما به احتمال زیاد ان را قبول میکنید.
ثبت نظر