یکشنبه, ۲۵ خرداد,۱۳۹۹

خطرناک ترین زمان سیگار کشیدن

نتیجه تحقیقات دکتر فرهاد حبیب زاده نشان میدهد:سیگار کشیدن در هنگام صبح بیشترین عوارض را بهمراه دارد

افرادی که هنگام صبح سیگار میکشند با احتمال دو برابر بیشتر از اشخاصی که در مواقع دیگر روز سیگار خود را روشن میکنند به سرطان دچار میشوند.

بعداز انجام یکسری تحقیقات,امتوجه شدند زمان سیگار کشیدن افراد نقش بسیار مهمی در تعیین احتمال ابتلای او به سرطان را ایفا میکند.افرادیکه یک ساعت بعد از بیدار شدن خود سیگار میکشندبا احتمال 31/1برابر بیشتر از افرادی که بین نیم تا یکساعت بعد از بیدار شدن سیگار میکشند به سرطان دچار میشوند.پس هر چقدر شما بعداز بیدار شدن سیبگار کشیدن خود را به تاخیر بیاندازید,به همان اندازه خطر ابتلا به سرطان کاهش پیدا میکند.به نظر میرسد ترکیبی از عوامل ژنتیک و فاکتورهای فردی باعث میشود افرادیکه بلافاصله بعد از بیدار شدن سیگار میکشند وابستگی بیشتری به نیکوتین پیدا کنند و همچنین در  هنگام صبح افراد سیگاری ولع بیشتری برای کشیدن سیگار دارند که این موضوع باعث میشودمواد شیمیایی وسمی به میزان بیشتری تاعمق ریه ها نفوذ کرده و اثرات مخرب بیشتری روی بدن داشته باشد. 

یافته ها نشان میدهد اگر در صبح سیگار ناشتا مصرف میکنید خطر ابتلا به سرطان های ریه و سرو گردن در شما بالاتر است.

تشکیل تومور سرطانی سروگردن در کسانیکه نخستین سیگار خود را در 30 دقیقه اول صبح روشن میکنند 59 درصد بیشتر از کسانی بود که بیش از یکساعت برای روشن کردن نخستین سیگار خود صبرکرده اند.

ثبت نظر