شنبه, ۱۰ اسفند,۱۳۹۸

در یک نخ سیگار چه ترکیباتی وجود دارد؟

به سیگار مواد شیمیایی اضافه میکنند تا قابل کشیدن شود،برخی از این مواد  شیمیایی قابل رؤیت می باشند.این مواد شامل:

فیلتر سیگار : فیلتر سیگار از جنس پلاستیک است.

کاغذ :  توتون را در آن جای میدهند.

اغلب مواد شیمیایی اضافه شده در سیگار قابل رؤیت نمی باشد.برخی از این مواد شامل:

نیکوتین: ماده ضد حشره 

متانول: سوخت موشک

NH3 (وایتکس): پاک کننده توالت

هکسامین:مایع اشتعال زا

اسید استریک: وکس شمع 

کادمیوم : موجود در باطری

دی اکسید کربن: مخصوص دود کردن سیگار

آرسنیک: یک سم خطرناک 

بر اثر حرارت بالای نوک روشن سیگار با این مواد شیمیایی 4560نوع سم در سیگار به وجود می آید که 66 نوع این سموم مستقیما در بدن فرد سیگاری سرطانزا است.همچنین نیکوتین موجود در سیگار میتواند جایگزین استیل کولین در مغز شود و انتقال پیام های عصبی را مختل کند.
ثبت نظر