یکشنبه, ۰۵ اردیبهشت,۱۴۰۰

ذهن چیست؟

به گفته دکتر فرهاد حبیب زاده 

ذهن و مغز هردو یک جزو واحد هستند. اگر مغز را به کامپیوتر تشبیه کنیم ذهن همان نرم افزارویا برنامه های اجرایی مغز گفته میشود.

هنگامی که میخواهیم از قسمت های مختلف این عنصر مهم صحبت کنیم کلمه مغز را بکار میبریم

هنگامیکه منظور اشاره به کارکردها ویا تصمیمات مغز باشد از کلمه ذهن استفاده میکنیم.

مدیریت ذهن چیست ؟

تمام باورها و رفتارهای ما از ذهن مان سرچشمه میگیرد.به توانایی مدیریت کردن افکار و باورها مدیریت ذهن میگویند.

ذهن و مغز مهمترین عضو در بدن هر انسان میباشد.با مدیریتذهن توانایی کنترل امور و انچه در زندگی ما رخ میدهد را بدست میاوریم.

واقعیت این است که وقتی بتوانیم ذهن مان و مغزمان را مدیریت کنیم میتوانیم به تمام خواسته ها و ارزوهایمان دست پیدا کنیم.


ثبت نظر