پنجشنبه, ۲۴ بهمن,۱۳۹۸

علت تمایل اشخاص به سیگار چیست؟


علت گرایش به سیگار در اشخاص مختلف متفاوت است. برخی به دلیل اختلالات روحی,درون گرایی-حس کنجکاوی-داشتن روحیه ساختارشکن-فشار گروه همسالان-عوامل خانوادگی و فردی و همچنین تبلیغاتی که در مورد دخانیات صورت میگیرد به دام سیگار گرفتار میشوند.

در برخی افراد مصرف سیگار ابتدا یک کنجکاوی و ماجراجویی ساده است ولی غافل از اینکه همین ماجراجويی ساده زندگیشان را تحت تاثیر قرار میدهد تا حدی که سیگار از نان شب هم برایشان واجب تر میشود.تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است از هر سه نفری که تفریحی به سیگار یک پک میزنند,حتما یک نفر به دام سیگار گرفتار خواهد شدو سیگاری میشود.

 

اعتیاد به سیگار زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر:

اعتیاد به سیگار در دوران جوانی و نوجوانی زمینه اعتیاد به مواد مخدر را هم فراهم میکند.طبق تحقیقات صورت گرفته در مؤسسه ترک سیگار ندای سلامت-دکتر فرهاد حبیب زاده 98% افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارند,ابتدا مصرف خود را با سیگار شروع کرده اند. در واقع سیگار چراغ سبزی برای ورود به سایر اعتیادهاست.

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت سن شروع مصرف سیگار 15-13 سال تخمین زده شده است.طبق تحقیقات صورت گرفته در مؤسسه ترک سیگار ندای سلامت-دکتر فرهاد حبیب زاده سن شروع به مصرف سیگار به 10 سال هم رسیده است و مصرف گل و ماری جوآنا در نوجوانان 13 سال هم مشاهده شده است.

سازمان بهداشت جهانی به مناسبت روز جهانی دخانیات بیان کرده است در هر 6 ثانیه یک نفر بر اثر ابتلا به امراض ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست میدهد.

 

ثبت نظر