دوشنبه, ۱۲ اسفند,۱۳۹۸

واقعیت هایی در مورد سیگار که احتمالا نمیدانید!

  • فرزندان افراد سیگاری 15 برابر بیشتر از فرزندان افراد غیر سیگاری به سمت مواد مخدر گرایش دارند.
  • از هر یک نفر که در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست میدهد،20 نفر دیگر از بیماریهای مربوط به دود سیگار رنج میبرند.
  • اکثر مصرف کنندگان سیگار از این موضوع آگاهی ندارند که ترکیبات مضر سیگار در خون جذب میشود،از کلیه ها عبور کرده و در ادرار ذخیره و در مثانه جمع میشوند.این ترکیبات مثانه را تحریک کرده و موجب تکرر ادرار میشود.
  • افراد سیگاری به طور میانگین 10 سال کمتر از افراد غیر سیگاری زندگی میکنند.
  • مرگ بر اثر استعمال سیگار در رتبه اول عامل مرگ های ((قابل پیشگیری )) در جهان قرار دارد.
  • واقعیتی که بیماران دیابتی که مصرف سیگار دارند و از آن بی اطلاع هستند این است که هر نخ سیگار بیش 20 درصد قند در خود دارد.البته همیشه به بیماران دیابتی هشدار داده میشود که نباید سیگار بکشند.ثبت نظر