سه شنبه, ۰۶ اسفند,۱۳۹۸

مکانیسم تاثیرگذاری نیکوتین بر بدن چگونه است؟

وقتی توتون یا تنباکو مصرف میشوند شش ها نیکوتین موجود در آنها را جذب کرده و خیلی سریع وارد گردش خون میکند.نیکوتین خود را به مغز رسانده و در بدن منتشر میشود.این واکنش خیلی سریع و در فاصله زمانی 15-10 ثانیه اتفاق می افتد.پس از اینکه نیکوتین به مغز رسید با افزایش ناگهانی قند خون،افزایش ضربان قلب،افزایش فشار خون،افزایش ریتم تنفس و همچنین با آزادسازی دوپامین بدن را تحریک میکند و در حالت تحریک باقی می ماند و احساس لذت در شخص پدیدار میشود.

اثرات تحریک نیکوتین در ابتدای مصرف باعث بهبود در یادگیری،بالا رفتن خلق و خو،کاهش تنش های عصبی و بهبود افسردگی میشود.اما غافل از اینکه به مرور زمان این احساسات خوشایند رنگ می بازند و باعث ایجاد افسردگی،کسالت،منفی نگری و خواب آلودگی میشود و شخص مصرف کننده را مجبور به مصرف دوباره سیگار میکند و همین امر زمینه ساز اعتیاد به سیگار است.


ثبت نظر