پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت,۱۳۹۹

نشانه های اختلالات روانی در سیگاری ها


سازمان جهانی بهداشت :اختلالات روانی یکی از شایع ترین بیماریهایی است که در سطح جامعه به وفور دیده میشود و در شکت های مختلف خود را نشان میدهد,یکی از این دلایل ارتباط مستقیمی است که افراد با بسیاری از مواد دخانی میگیرند.

دکتر حبیب زادهبا تاکید بر اینکه میان استعمال دخانیات و اختلالات روانی ارتباط وجود دارد و نمیتوامانع ان شد بیان کرد:درصد قابل توجهی از جمعیت عمومی کشور سیگاری هستند و اعتقاد بر این دارند که هیچ مشکل و اختلالات روانی ندارند.

وی ادامه داد:بر اساس مطالعاتی که بر روی برخی بیماران روانپزشکی در کودکان صورت گرفته نتایج نشان دهنده ایناست که اختلالات روانی به صورت جدی بامصرف سیگار ارتباط مستقیم دارد و نمیتوان از ان چشم پوشی کرئد. برای مثال:میتوان به پیش فعالی و کمبود توجه در بین افراد با سنین پایین اشاره کرد.

که اگر این موضوع درمان نشود احتمال گرایش به سمت استفاده از مواد دخانی در بین این کودکان در سنین نوجوانی و بزرگسالی افزایش میابد.

وی در پایان نیز به تبعات ناشی از عدم درمان این اختلالات پرداخت و اظهار کرد :در رابطه با درمان نکردن اختلالات بیرون سازی مانند(_پیش فعالی و نقض توجه )فرایند طبیعی  اجتماعی شدن نقص ایجاد میکند که با سیگار کشیدن در درون جامعه ان را بروز میدهد ودر خصوص اختلالات درون سازی مانند(افسردگی ,اضطراب, نوسانات هیجانی)از سوی فرد و افت عملکرد و شکوفا نشدن استعدادها در جهت مثبت هستیم.
ثبت نظر