شنبه, ۱۳ دی,۱۳۹۹

هیپنوتیزم چیست؟

دکتر حبیب زاده اعتقاد دارد کمتر اصطلاحی درروانشناسی وجود دارد که مانند هیپنوتیزم تا این حد مبهم و گیج کننده باشد که به نظر ایشان این ابهام به مغز و کارکردهای ان بر میگردد که هنوز اطلاع دقیقی از ساختار مغز و نحوه عملکرد ان نیست 

دکتر فرهاد حبیب زاده ساده ترین تعریف از هیپنوتیزم را اینطور بیان میکنند:

هیپنوتیزم نوعی ریلکسیشن متمرکز است که با کنار زدن ضمیر خوداگاه ,دسترسی به ضمیر نا خود اگاه را راحت تر میکند واین ویژگی مهمترین قوت هیپنوتیزم است.

اطلاع داریم بسیاری از عادات ,مشکلات,باورها ورفتارهای ما ناشی از ضمیر ناخوداگاه ماست و هیپنوتیزم میتواند ضمیر ناخود اگاه مارا در دسترس ما قرار دهد.

وقتی فردی هیپنوتزم میشود حالت متفاوتی
از هوشیاری را تجربه میکند وبا دقت و تمرکز بیشتری میتواند به درون خود توجه کند,زیرا توجه او کاملا محدود و متمرکز شده با دقت و سرعت بیشتری میتواند مسایل درونی خود را اصلاح کند .

هیپنوتیزم خواب نیست

این باور غلطی است که اکثر افراد درباره هیپنوتیزم دارند .فردی که هیپنوتیزم میشود هوشیاری کامل نسبت به محیط اطراف دارد صداهای اطراف را میشنود وبا درمانگر خود ارتباط برقرار میکند اما هرچیزی به راحتی حواس او را پرت نمیکند زیرا توجه ان شخص کاملا متمرکز به کاری است که انجام میدهد .

افزایش ارامش و توجه در هیپنوتیزم

در هیپنوتیزم بدن شما در حالت ارامش است و بسادگی دچار حواس پرتی نمیشوید وذن انتقاد گر شما کمتر مزاحمت ایجاد میکند . معمولا افرادی که هیپنوتیزم را تجربه کرده اند ان را بشکل ارامش عمیق و لذت بخش توصیف میکنند .

افزایش قدرت تلقین پذیری در هیپنوتیزم:

وقتی فردی در حالت هیپنوتیزم قرار میگیردقدرت تلقین پذیری اوافزایش قابل ملاحظه ای پیدا میکند و دلیل ان دسترسی به ضمیر نا خود اگاه است در چنین شرایطی تلقین هایی که درمانگر یا خود فرد میکنند اثربیشتری در ذهن ناخوداگاه دارد.

قدرت تجسم در هیپنوتیزم افزایش پیدا میکند 

درحالت هیپنوتیزم قدرت تجسم فرد افزایش قابل توجهی پیدا میکندوهر چیزی که تجسم میکند را با دقت وجزییات بیشتری میبیند ,میشنود و حس میکند ودر برخی افراد این افزایش قدرت تجسم برای او مثل واقعیت میشود و استفاده از تجسم در درمان بسیاری از مشکلات واختلالات کاربرد دارد و هیپنوتیزم میتواند به درمان این مشکلات کمک زیادی میکند.

وقتی فردی هیپنوتیزم میشود چه حسی دارد

هیپنوتیزم شبیه ریلکسیشن عمیق است ,کسی که هیپنوتیزم شده است احساس ارامش عمیق همراه با سستی و کرختی در اعضای بدن خود میکند از طرف دیگر صدای درمانگر و سایر صداهای محیطی را میشنود اما حواس او را به سادگی پرت نمیکند .

به گفته دکتر حبیب زاده توانایی فوق العاده هیپنوتیزم مانند لیزر است و میدانیم که لیزرچیزی جز نور متمرکز شده نیست.

همچنین ایشان معتقد است که ما در طول روز غرق در انجام یک کار یا فعالیت میشویم در حال تجربه هیپنوتیزم سبک هستیم.

ثبت نظر