سه شنبه, ۲۹ بهمن,۱۳۹۸

چگونه در دام اعتیاد به سیگار گرفتار میشویم؟

زمانی که فشار روانی در فردی ایجاد میشود،شخص به دنبال راه حلی سریع برای حل مشکل و کاهش فشار عصبی و روانی است تا بتواند اضطراب ایجاد شده را کاهش دهد و به همین دلیل به سیگار کشیدن روی می آورد.سیگار با ایجاد سرخوشی و آرامش در کوتاه مدت فشار روحی و روانی شخص را کاهش داده اما غافل از اینکه با گذشت زمان با ایجاد وابستگی اضطراب فرد را چندین برابر افزایش میدهد.

زمانی که مغز امری لذت بخش را تجربه میکند،یکسری راه های عصبی ایجاد میکند،این راه های عصبی بزرگتر شده و جریان سیگنال ها را افزایش میدهد و همین امر باعث تمایل به تکرار این امر لذت بخش و افتادن به دام اعتیاد است.در مؤسسه ترک سیگار ندای سلامت-دکتر فرهاد حبیب زاده با در مان ذهن و هیپنوتراپی ساختار مغزی، مغز در یک فرکانس خاص قرار گرفته و مرکز مشکل که همان عادت سیگار کشیدن در ضمیر ناخودآگاه است به یک شیوه صحیح برنامه ریزی و جایگزین میشود و این عادت برای همیشه از بین میرود.
ثبت نظر