یکشنبه, ۱۸ خرداد,۱۳۹۹

کاهش مصرف دخانیات از جاده سلامت روان میگذرد

دکتر حبیب زاده در این رابطه میگوید: سیگار کشیدن یک امر لذت اور محسوب میشود و اگر قرار باشد باشد به افراد بگوییم لذتی  را انجام ندهند باید باید جایگزینی برای ان انتخاب کرد. این در حالی است که منابع لذت در جامعه ما اندک است و حتی با بررسی هایی که انجام شده علت مهاجرت ایرانیان را کمبود لذت اعلام کرده اند.

واژه عجیب ژست روشن فکری:

یکی از واژه هایی که دم دستی ترین لقب برای فرافکنی و کوچک شمردن افراد سیگاری توسط افراد غیر سیگاری، گوینده میخواهد باچسباندن یک انگ فرد سیگاری را متهم به ندانستن ضررهای سیگار کرده و نادانی او را برجسته کند.
حبیب زاده در این رابطه میگوید:

مصرف سیگار بار نمادین دارد تعداد زیادی از افراد ممکن است در میان دوستان خود اینکار را انجام دهند و حتی ممکن است نوجوانان بخاطر عدم استقلال یا بلوغ از سیگار استفاده کنند تا این موضوع را نشان دهند.

همچنین ادامه داد:

در مغز انسان یک حلقه نورونی وجود دارد وجود دارد که اگر به هر شیوه ای تحریک شود لذت ایجاد میکند. در بسیاری از بیماریها مثل افسردگی، این مدار نورونی تحریک نمی شود و افراد لذت زندگی را از دست میدهند از طرفی انسان در تعارض منطق و لذت قرار دارد افرادی که دلشوره یا اضطراب دارند از سیگار لذت میبرند باید توجه کرد مبانی خاص اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای کشش افراد به سمت مصرف سیگار وجود دارد.

همچنین حبیب زاده اعلام کرد: در کشور ما سالانه بر اساس امار 55 تا 60 هزار مرگ بر اثر مصرف دخانیات رخ می دهد، یعنی به ازای هریک میلیون نخ سیگار یک مرگ محاسبه میشود که با مصرف سالانه 55 تا 60 میلیارد نخ سیگار در کشور 55 تا60 هزار مرگ اتفاق می افتد.


طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در سال 2017 حدود یک میلیارد و 100 میلیون نفر در جهان مصرف کننده دخانیات بوده و از این میزان حدود 10 میلیون نفر بعلت مصرف مستقیم و غیر مستقیم دخانیات فوت کرده اند.فوت این 10 میلیون نفر وابسته به کالایی است که کسی از اسیب رسان بودن ان شک ندارند,اما چه اتفاقی می افتد که افراد در حالیکه میدانند به خود اسیب میرسانندهمچنان از دخانیات استفاده میکنند.

ثبت نظر