وبلاگ

تاریخچه سیگار

تنباکو یا توتون گیاهی است با برگهای پهن که دراصل در آمریکای شمالی و جنوبی رشد میکرد و امروزه در سر تاسر جهان کشت میشود.پیشینه مصرف دخانیات حدودا به ده هزار سال پیش میرسد.هرودوت مورخ مشهور یونانی در نوشته های خود چنین مینویسد:طایفه های صحرا نشین که در جنوب کشور ما اقامت داشتند و همچنین بومیان آفریقا یک نوع گیاه را میسوزاندند و دودش را میخوردند.همچنین کریستف کلمب برای اولین بار برگ و دانه های گیاه توتون را به عنوان یک گیاه جادویی و عجیب و هدیه ای از سرخ پوستان آمریکایی به اروپا آورد و این آغاز ...
0
۱۵ بهمن, ۱۳۹۸